Tuesday, February 16, 2010

Ghazal: Pooch Unse Ke Maqbool Hai Fitrat Ki Gawahi

Pooch Unse Ke Maqbool Hai Fitrat Ki Gawahi
Tu Sahib-e-Manzil Hai Ke Bhatka Huwa Rahi?

Kafir Hai Musalmaan, Tho Shahi Na Fakeeri
Moomin Hai Tho Karta Hai Fakeeri Mein Bhi Shahi

Kafir Hai Tho Shamsheer Pe Karta Hai Bharosa
Moomin Hai Tho Be Taigh Bhi Ladta Hai Sipahi

Kafir Hai Tho Hai Taabi-e-Taqdeer Musalmaan
Moomin Hai Tho Wo Aap Hai Taqdeer-e-ilaahi

Maine Tho Kiya Parda-e-Asraar Ko Bhi Chaak
Dereena Hai Tera Marz-e-Kor Nighaahi